Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

Komunikace s celní správou

BEZ POPLATKů

 


NOVINKY č. 345 / 03.03.2016


Předmět: 345 / "ACOMMPORT v.3.1.6 - NEW"

ACOMMPORT v. 3.1.6 - Novinka
Nová, modernizovaná, efektivnější verze komunikačního klienta elektronického celního řízení ČR.
Datová výměna zpráv s celní správou ČR bez paušálních poplatků.

ACOMMPORT podporuje E-podání dokladů bez paušálních poplatků v systémech e-Dovoz (AIS, ICS), e-Vývoz (ECS), NCTS schválený příjemce/odesílatel, v budoucnu, po uvolnění celní správou i Intrastat. Alternativa VAN.

Popis změn naleznete níže.

ACOMMPORT lze jednoduše provozovat jako:
      1. integrovaný modul v celním systému Admija - CelsaWin CZ (slovenská verze je odlišná).
      2. samostatně: spolupracující s libovolným celním programem nebo informačním systémem.

Certifikováno MF ČR, GŘC
Zásuvný modul AcoMMPort je součástí evropského projektu SEAP (Single Electronic Access Point).
Po pilotním ověřovacím provozu ve spolupráci s GŘC, MF ČR úspěšně prošel procesem certifikace kompatibility s rozhraním COMIN celní správy.

I Vy můžete rozšířit řadu provozovatelů, kteří se účastnili úspěšného pilotního projektu a následných zájemců podporovaných CS ČR.

Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.1admija.cz/acommport.aspx a na https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/comin.aspx.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.

ACOMMPORT v. 3.1.6 - NEW


Nová funkce vytvoření seznamu "Uživatelů" - IDENT UŽIVATELE
Nová verze komunikačního klienta ACOMMPORT umožňuje využít nové, na ostrém rozhraní již nasazené, funkce v systému povolení celní správy ASEO, a to možnost povolení Místa komunikace (povolení 16CZxxxxxxXCxxxxx) k danému, již celní správou vydanému Povolení komunikace (15CZxxxxxxECxxxxx).

V deklarantské praxi to znamená, že každá Vámi zaslaná zpráva má svou EC nebo XC identifikaci pracoviště.
Odpověď na původní zprávu nemůže být zaslána zpět nikomu jinému než Vám.

Komunikační klient ACOMMPORT umožňuje zavést a využívat více různých Parametrů pro jednotlivá Místa komunikace nebo Povolení komunikace s celní správou.
Každý Uživatel má v Parametrech samostatně nastavitelné Komunikační povolení a Certifikát, ale také Prostředí a Komunikační adresáře.
V praxi to znamená, že každé Místo komunikace nebo Povolení komunikace může, ale nemusí, mít svou komunikaci na různých místech firemního serveru, ale spuštěnu pouze jednu instalaci komunikačního klienta ACOMMPORT.

Nová funkce "Uživatel" - manuální výběr ze seznamu
Tato úprava umožňuje nasazení komunikačního klienta ACOMMPORT ve firmách, které mají jedno Povolení komunikace (15CZxxxxxxECxxxxx), ale více samostatných deklarantských pracovišť (Uživatelů).

V našem vzorovém příkladě (viz. obr.) se jedná o Manuální výběr z Uživatelů Ostrava - Svinov, Brno - Slatina, Praha - Ruzyně, Plzeň, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Pardubice nebo .
Každé pracoviště má své, celní správou na základě žádosti přidělené, Místo komunikace (povolení 16CZxxxxxxXCxxxxx).
Toto Místo komunikace je zároveň i ID deklaranta pro elektronickou komunikaci s celní správou pro daný celní režim.

Zjednodušeně platí, že odpovědi na elektronické zprávy zaslané z daného, vybraného pracoviště, budou vždy doručeny zpět na toto pracoviště (Místo komunikace).

Nová funkce "Uživatel" - automatický výběr ze seznamu
Nová verze komunikačního klienta ACOMMPORT umožňuje v Automatickém režimu automaticky odesílat i přijímat zprávy vytvářené v rámci celního řízení.

V našem vzorovém příkladě (viz. obr.) se jedná o Automatické načtení seznamu zpráv pro Uživatele Ostrava - Mošnov.

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.