Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZMĚNY v Software

CelSAWin CZ od 01.05.2016

 


NOVINKY č. 351 / 21.04.2016


Předmět: 351 / "Nová direktiva ECR GŘC od 01.05.2016"

Rozsáhlé změny V SOFTWARE
DůležiTÉ: NOVÁ VERZE sw CelSAWin CZ

Na základě změn v ECR celní správy ČR jsme pro Vás připravili aktualizaci platnou od 01.05.2016.

Specifikace připravovaných změn stanovuje úpravy v sw CelSAWin CZ pro:

= KEL ICS ECR v.1.66 - 1.69 GŘC - e-Dovoz ICS

Popis změn naleznete níže.

Změny budou přístupné na našich stránkách www.admija.cz formou nové instalační sady v nabídce "Informace - Aktualizace".

O přesném termínu umístění upgrade budete s předstihem informování.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

Popis změn KEL ICS ECR


Změněn název a formát elementu SKL02 ve všech zprávách SD (CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A)
Element SKL02 přejmenován na "Typ dočasného skladu" a změněn z flagu na string an..35 s definovaným výčtem hodnot TypDocasnehoSkladu.

Do zpráv CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A přidán nový element SKL05 - Kód schváleného místa
SKL05 - metatyp ReferencniCisloRozhodnuti (an6..35) s regulárním výrazem (?s)^\S(.*\S)?$

Změna znění podmínky PO220 navěšené na SKL01 ve zprávě CZ380A
 JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" musí být použito,
JINAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" nesmí být použito.

Změna názvu skupiny
Skupina SKLA přejmenována na na obecnější ADRESA - ve všech zprávách SD (CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A)

Změna znění podmínky PO206 navěšené na SKL01 ve zprávě CZ380A
 JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použit element "Kód schváleného místa",
PAK skupina "ADRESA" musí být použita,
JINAK skupina "ADRESA" nesmí být použita.

Vytvořena nová podmínka PO365 navěšená na SKL05 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použita skupina "ADRESA",
PAK element "Kód schváleného místa" musí být použit,
JINAK element "Kód schváleného místa" nesmí být použit.

Přidáno nové pravidlo PR516 navěšené na SKL05 ve zprávě CZ380A
Kód schváleného místa musí být shodný s jedním z platných kódů schválených míst dohodnutých osobou podávající SD s Celní správou. Možné chybové kódy při porušení pravidla - viz. číselník ASEOCHB.

Změna názvu elementu
Změněn název elementu SKL04 na Číslo jednací ve všech zprávách SD (CZ383A, CZ391A)

Přidáno nové pravidlo PR517 navěšené na SKL02 ve zprávě CZ380A
Jiné umístění (čl.115/2 DA) smí být použito až od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016).

Změna znění pravidla PR205 navěšeného na GU01 ve zprávě CZ380A
Do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "95ZP", "9NCK", "9N01".
Od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01".

Změněn formát elementu SKL01 ve všech zprávách SD (CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A)
SKL01 - metatyp ReferencniCisloRozhodnuti (an6..35) s regulárním výrazem [0-9A-Z]*

Změna znění pravidla PR202 navěšeného na GUF01 ve zprávě CZ380A
GRN vydané v České republice musí splňovat kontrolní součet dle ISO 6346.

Změna znění podmínky PO247 navěšené na GUF05 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" musí být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" nesmí být uveden.

Zrušení podmínky
Zrušeno pravidlo PR222 původně navěšené na GUF01 ve zprávě CZ380A.

Změna znění pravidla TR0301_SD navěšeného na GUF01 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9ZD1",
PAK formát GRN musí být "an24",
JINAK formát GRN musí být "an17".

Do zpráv CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A přidán nový element GUF01Z - Označení zahraničního zajištění
GUF01Z - string (an1..128)

Přidána nová podmínka PO140D_GUF01Z, navěšená na element GUF01Z ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9120" nebo "9ZD2",
PAK element Označení zahraničního zajištění musí být použit,
JINAK element Označení zahraničního zajištění nesmí být použit.

Podmínka PO140D_GUF01 navěšena na element GUF01 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP",
PAK element GRN musí být použit,
JINAK
JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "93CJ" ,
PAK element GRN může být použit,
JINAK element GRN nesmí být použit.

Změna znění pravidla PR518 navěšeného na GU01 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je v elementu "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU.Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění,
PAK "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" s hodnotou "9N01" nelze použít,
JINAK
JESTLIŽE je v elementu "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU.Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad,
PAK "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" s hodnotou "9N01" nelze použít u povolení schváleného dočasného skladu, platného od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016),
JINAK "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" s hodnotou "9N01" lze použít.

Přidáno nové pravidlo PR518 navěšené na GU01 ve zprávě CZ380A
JESTLIŽE je uvedeno "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU.Číslo povolení schváleného dočasného skladu",
PAK "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" s hodnotou "9N01" nelze použít u povolení schváleného dočasného skladu, platného od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016).

 

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.