Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZMĚNY v Software

CelSAWin CZ od 01.05.2016

 


NOVINKY č. 352 / 22.04.2016


Předmět: 352 / "Nová direktiva ECR GŘC od 01.05.2016"

Rozsáhlé změny V SOFTWARE
DůležiTÉ: NOVÁ VERZE sw CelSAWin CZ

Na základě změn v ECR celní správy ČR jsme pro Vás připravili aktualizaci platnou od 01.05.2016.

Specifikace připravovaných změn stanovuje úpravy v sw CelSAWin CZ pro:

= KEL ECS ECR v.2.37 - 2.40 GŘC - e-Vývoz ECS
= KEL NCTS ECR v.2.39 - 2.42 GŘC - NCTS

Popis změn naleznete níže.

Změny budou přístupné na našich stránkách www.admija.cz formou nové instalační sady v nabídce "Informace - Aktualizace".

O přesném termínu umístění upgrade budete s předstihem informování.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

Popis změn KEL ECS ECR


Změny v rozhraní s externími aplikacemi
1. Odstraněna skupina "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) ze zprávy CZ504A (C_I_OPRV)
2. Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve skupině "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)
3. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (RHU02) ve skupině "POVOLENÍ REŽIMU S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM" (RHU) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
4. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (CCR02) ve skupině "POVOLENÍ CCŘ" (CCR) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
5. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
6. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Identifikační číslo skladu" (SKL02) ve skupině "OZNAČENÍ SKLADU" (SKL) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
7. Odstraněn element "Země vydání" (ZJP01) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)
8. Odstraněny elementy "Země vydání povolení" (RHU01), "Země vydání" (CCR01) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
9. Odstraněn element "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
10. Odstraněn element "Země schválení skladu" (SKL03) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
11. Změněna minimální a maximální délka u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05) a "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
12. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ507A (D_N_UKOV) a CZ047A (D_N_UVSO)
13. Odstraněna podmínka QP312 od elementu "Označení předchozího dokladu" (GPA02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV) a CZ530 (D_I_DODP) a současně byl u elementu nastaven příznak Vyžadován na R (povinný).
14. Změněn název elementu "PartNumber předchozího dokladu" (GPAMP01) na "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" ve všech výskytech.
15. Změna znění podmínky QP307, která je přiřazena k elementu "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" (GPAMP01) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV) a CZ530 (D_I_DODP)
"JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „41“ nebo „51“
PAK element „PartNumber“ MŮŽE být uveden
JINAK element „PartNumber“ NESMÍ být uveden."
16. Změna znění podmínky QP301, která je přiřazena k elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV) a CZ530 (D_I_DODP):
"JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ obsahuje hodnoty z číselníků režimů RHÚ (CEL_UR_RHU),kde typ povolení není roven hodnotě „EU“, nebo element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Z“ (Předchozí evidence) a současně příznak „Předčasný vývoz rovnocenného zboží“ =1 (ANO)
PAK element „Číslo povolení RHU“ MUSÍ být uveden
JINAK
JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ obsahuje hodnoty z číselníků režimů RHÚ (CEL_UR_RHU), kde typ povolení je roven hodnotě „EU“,
PAK element „Číslo povolení RHU“ MŮŽE být uveden
JINAK element „Číslo povolení RHU“ NESMÍ být uveden."
 

Nová vlastnost ZJP MŘ
1. Přidán nový element " Zboží nepředloženo na základě povolení" (H86) do skupiny "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV) a CZ551A (C_R_NPRV)
2. Přidána nová podmínka QP458:
"JESTLIŽE je celní prohlášení podáváno s využitím zjednodušeného postupu a současně element „Druh dopravy ve vnitrozemí“ obsahuje hodnotu 7 (Potrubí a vedení)
PAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ MUSÍ být použito
JINAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ NESMÍ být použito"
3. Podmínka QP458 přidána k elementu " Zboží nepředloženo na základě povolení" (H86) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávě CZ515A (D_N_PODV)
4. Přidáno nové pravidlo QP460:
"Nastavení elementu „Zboží nepředloženo na základě povolení“ MUSÍ být v souladu s nastavením v příslušném povolení zjednodušeného postupu MŘ v režimu vývoz."
5. Pravidlo QP460 přidáno k elementu " Zboží nepředloženo na základě povolení" (H86) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávě CZ515A (D_N_PODV)
6. Přidána nová podmínka QP91 (úprava původní podmínky QP92):
"JESTLIŽE element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“=1
PAK NESMÍ být uveden ani jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"
JINAK MUSÍ být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"."
7. Podmínka QP92 nahrazena podmínkou QP91 u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05), "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07), "Sjednané umístění zboží při odjezdu" (H85) a "Pracoviště celního úřadu při odjezdu" (H15) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávě CZ515A (D_N_PODV)

Změny EU technické dokumentace
1. Změněn číselník ZEMEEU_V u elementu "ZÚČASTNĚNÝ odesílatel.Stát" (TCR05) za číselník ZEME_V ve zprávách CZ615A (D_N_EXS) a CZ613A (D_N_OPRX).

Změny v odpisech z RHÚ
1. Změna názvu výčtu PredchoziRezim_41 na PredchoziRezim_Potvrzeni u elementu "Předchozí režim při vývozu" (G24) ve zprávě CZ530 (D_I_DODP)
2. Do výčtu PredchoziRezim_Potvrzeni byly doplněny další režimy, nyní obsahuje režimy 41, 51, 53 a 71.

Odstranění LNG elementů
1. Ze všech zpráv odstraněny všechny jazykové elementy H85LNG, H48LNG, H60LNG, H62LNG, QSTO07LNG, H73LNG, H71LNG, QSPV01LNG, DOPRH01LNG, QDORS01LNG, TDKLLNG, REPLNG, REPLNGN, TELNG, TCRLNG, TCELNG, TPLNG, TLALNG, TLODGLNG, CRES13LNG, SIID01LNG, G04LNG, GP01LNG, GPA02LNG, GPD02LNG, GSM01LNG, GTELNG, GTCRLNG, GTCELNG.

Tisk VDD
1. Změna tisku VDD a seznamů položek (doplnění textu "EVROPSKÁ UNIE",...) podle nových vzorů tiskopisů dle přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 341/2016 ze dne 17. prosince 2015.

Změny v rozhraní s externími aplikacemi
1. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ507A (D_N_UKOV), CZ047A (D_N_UVSO) a CZ615A (D_N_EXS)

Změny v odpisech z RHÚ
1. Do výčtu PredchoziRezim_Potvrzeni byly doplněn režim 40, nyní obsahuje režimy 40, 41, 51, 53 a 71

Odstranění LNG elementů
1. Ze zprávy CZ514A (D_N_STOV) odstraněn element QSTO07LNG

Změna pořizování kolonky 44
11. Přidán nový element "Číslo zboží dvojího užití" (GPD12) do skupiny "PŘEDLOŽENÉ PODKLADY / OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ" (GPD) do zpráv CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ529A (C_R_PROV) a CZ599A (C_R_DPH).
2. Přidána nová podmínka QP450:
"JESTLIŽE element "Druh podkladu“ obsahuje hodnotu „X002“ a současně element „Označení podkladu“ neobsahuje hodnoty „EU001“, „EU002“, „EU003“, „EU004“, „EU005“ nebo „EU006“
PAK element " Číslo zboží dvojího užití " MUSÍ být uveden
JINAK element " Číslo zboží dvojího užití " NESMÍ být uveden."
3. Podmínka QP450 přidána k elementu "Číslo zboží dvojího užití" (GPD12) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV)


Popis změn KEL NCTS ECR


Změny při ukončení TCP a naskladnění do DS
1. Do zpráv CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) přidán nový element "Označení zahraničního zajištění" (GUF01Z)
2. Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) bylo u elementu "Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ" (SKL02) změněn název na "Typ dočasného skladu" a současně změněn typ na řetězec a přidán nový výčet TypDocasnehoSkladu
3. Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) byla u elementu "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01) změněna minimální i maximální délka řetězce, změněn regulární výraz a odstraněno pravidlo QP320
4.Ve zprávě CZ007A (D_N_UKO) byla u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) a "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) změněna minimální i maximální délka řetězce.
5. Do zprávy CZ043A byl přidán element "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61)
6. Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) byla odstraněna podmínka QP251 od elementů "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01), "Typ dočasného skladu" (SKL02) a skupiny "ADRESA JEDNORÁZOVÉHO DOČASNÉHO SKLADU" (SKLA)
7. Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) byl název skupiny "ADRESA JEDNORÁZOVÉHO DOČASNÉHO SKLADU" (SKLA) přejmenován na "ADRESA"
8. Přidána nová podmínka QP451:
"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" MUSÍ být použito,
JINAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" NESMÍ být použito"
9. Podmínka QP451 byla přiřazena k elementu "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)
10. Podmínka QP250 byla odstraněna od elementu "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)
11. Přidáno nové pravidlo QP452:
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ schváleného dočasného skladu"
12. přidáno nové pravidlo QP453:
"Jiné umístění (čl.115 DA) smí být použito až od okamžiku účinnosti modernizovaného celního kodexu (1.5.2016)."
13. Pravidla QP452 a QP453 přidána k elementu "Typ dočasného skladu" (SKL02) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)
14. Přidána nová podmínka QP454:
"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použit element "Kód schváleného místa",
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita."
15. Podmínka QP454 přiřazena ke skupině "ADRESA" (SKLA) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO).
16. Přidáno nové pravidlo QP455:
"JESTLIŽE je uvedeno "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU.Číslo povolení schváleného dočasného skladu",
PAK "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" s hodnotou "9N01" nelze použít u povolení schváleného dočasného skladu, platného od okamžiku účinnosti modernizovaného celního kodexu (1.5.2016)"
17. Pravidlo QP455 přiřazeno k elementu "Druh zajištění DS" (GU01D) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)
18. Přidána nová podmínka QP456:
"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použita skupina "ADRESA",
PAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MUSÍ být použit,
JINAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MŮŽE být použit (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)."
19. Podmínka QP456 přiřazena k elementu "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)
20. Přidána nová podmínka QP457:
"JESTLIŽE je " Druh zajištění DS" roven "9120" nebo "9ZD2",
PAK element Označení zahraničního zajištění MUSÍ být použit,
JINAK element Označení zahraničního zajištění NESMÍ být použit."
21. Podmínka QP457 přiřazena k elementu "Označení zahraničního zajištění" (GUF01Z)
22. Změna znění pravidla QP255, které je přiřazeno k elementu "Druh zajištění DS" (GU01D) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"Do okamžiku účinnosti modernizovaného celního kodexu (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použit pouze druhy zajištění "9110", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "95ZP", "9NCK", "9N01".
Od okamžiku účinnosti modernizovaného celního kodexu (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použit pouze druhy zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01"."
23. Změna znění pravidla TR0301D, které je přiřazeno k elementu "GRN (referenční číslo zajištění)" (GUF01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE "Druh zajištění DS" = "9ZD1" nebo "9ZD2"
PAK formát GRN musí být "an24"
JINAK formát GRN musí být "an17""

24. Změna znění pravidla QP256, které je přiřazeno k elementu "GRN (referenční číslo zajištění)" (GUF01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE je "Druh zajištění DS" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP",
PAK element GRN MUSÍ být použit,
JINAK
JESTLIŽE je "Druh zajištění DS"='93CJ' (jedná se o celní jistotu),
PAK tento element MŮŽE být uveden
JINAK tento element NESMÍ být uveden"
25. Změna znění pravidla QP365, které je přiřazeno k elementu "Hodnota záručního dokladu" (GUF05) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):
"JESTLIŽE je element " Druh zajištění DS" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" MUSÍ být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" NESMÍ být uveden."

Odstranění pořizování kolonek 31.4 a 31.5
1. Odstraněna datová skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" (GS) ze zpráv CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR)
2. Odstraněno pravidlo C015 od elementu "Zbožový kód" (G02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR)
3. Odstraněno pravidlo QP35 od elementu "Závazná trasa" (H51) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR).

Odstranění LNG elementů
1. Ze všech zpráv odstraněny všechny jazykové elementy H85LNG, H60LNG, H62LNG, H71LNG, H75LNG, H73LNG, H22LNG, QSTO07LNG, TPLNG, TACTELNG, TACELNG, TACTELLNG, TDLNG, QSPV01LNG, HDOPRH01NLNG, REPLNG, TCRLNG, TCELNG, STCRLNG, STCELNG, SPRELNG, CRES13LNG, SIID01LNG, G04LNG, GPA02LNG, GPA04LNG, GPD02LNG, GPD04LNG, GMS01LNG, GTCRLNG, GTERLNG, GSTCRLNG, GSTERLNG, GP01LNG, CMT01LNG, QDORS01LNG, VYK03LNG, EV01LNG, EVI02LNG, EVI05LNG, EVI07LNG, EVSIID01LNG, EVT07LNG, EVT10LNG a QEVT01LNG.

Změny v rozhraní s externími aplikacemi
1. Odstraněna skupina "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) ze zpráv CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR)
2. Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ007A (D_N_UKO), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)
3. Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)
3. Odstraněn element "Země vydání" (ZJP01) ve všech výskytech - CZ015A (D_N_POD), CZ007A (D_N_UKO), CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)
4. Odstraněn element "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech - CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)
5. Odstraněna podmínka QP312 od elementu "Označení předchozího dokladu" (GPA02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR) a současně byl u elementu nastaven příznak Vyžadován na R (povinný).
6. Změněn název elementu "PartNumber předchozího dokladu" (GPAMP01) na "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" ve všech výskytech
7. Změna znění podmínky QP302, která je přiřazena k elementu "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" (GPAMP01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR)
"JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „41“ nebo „51“
PAK element „PartNumber“ MŮŽE být uveden
JINAK element „PartNumber“ NESMÍ být uveden."

Tisk TDD/TBDD
1. Změna tisku TDD/TBDD a seznamů položek (doplnění textu "EVROPSKÁ UNIE",...) podle nových vzorů tiskopisů dle přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 341/2016 ze dne 17. prosince 2015.

Změny v rozhraní s externími aplikacemi
1. Změněna minimální a maximální délka u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05) a "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP).

Změny při ukončení TCP a naskladnění do DS
2. Změna znění pravidla QP255 (formální změna):
"Do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "95ZP", "9NCK", "9N01".
Od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01"."

Změny při ukončení TCP a naskladnění do DS
1. Změna znění podmínky QP454:
"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použit element "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu",
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita."
 

 

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.