Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZMĚNY v Software

CelSAWin CZ

 


NOVINKY č. 361 / 18.08.2016


Předmět: 361 / "Nařízení Komise (EU) 2016/1245"

Vážení uživatelé

dne 18.8.2016 vstupuje v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (dále jen „prováděcí nařízení (EU) č. 2016/1245“).

viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1471352935196&uri=CELEX:32016R1245

Na základě tohoto nařízení bude ode dne 18.8.2016 problematika zákazů a omezení pro dovoz a vývoz odpadů zapracována do TARIC CZ z úrovně Evropské komise. V tomto nařízení naleznete seznam podpoložek KN, ke kterým se integrace vztahuje. Právním základem pro integraci je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Dopady pro deklarování údajů v celním prohlášení
Ukončené certifikáty
, které ode dne 18.8.2016
nelze deklarovat:
0031: Zboží není odpadem v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1013/2006
0032: Doklady potřebné k přepravě odpadů předloženy

Nové certifikáty, které bude nutné ode dne 18.8.2016 deklarovat (jeden z nich):
C669: Formulář oznámení uvedený v nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 4 a příloha IA
C670: Průvodní doklad uvedený v nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 4 a příloha IB
C672: Informační dokument pro přepravu odpadů podle nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 18 a příloha VII
Y923: Výrobek není předmětem ustanovení nařízení (ES) č. 1013/2006 (OJ L 190)

Změny jsou přístupné na našich stránkách www.admija.cz formou nové instalační sady v nabídce "Informace - Aktualizace".

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

 

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.