Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZMĚNY v Software

CelSAWin CZ od 01.09.2016

 


NOVINKY č. 363 / 01.09.2016


Předmět: 363 / "Nová direktiva ECR GŘC od 01.09.2016"

změny V SOFTWARE
NOVÁ VERZE sw CelSAWin CZ

Na základě změn v ECR celní správy ČR jsme pro Vás připravili aktualizaci platnou od 01.09.2016.

Specifikace připravovaných změn stanovuje úpravy v sw CelSAWin CZ pro:

= KEL ICS ECR v.1.71 - e-Dovoz ICS
= KEL AIS ECR v.1.71 - e-Dovoz AIS

Popis změn naleznete níže.

Změny jsou přístupné 01.09.2016 od 12.00 hod na našich stránkách www.admija.cz formou nové instalační sady v nabídce "Informace - Aktualizace".

Plánovaná instalace nové verze e-Dovozu (pracovníky celní správy) bude od 16.00 hod. Z důvodu provázanosti se systémy ECS a NCTS budou společně s e-Dovozem vypnuty také tyto systémy. Předpokládaná doba odstávky je cca 1 hodina.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

Popis změn KEL ICS ECR


Přidán nový element "Označení jiného následného dokladu" (ODP13) do skupiny ODP ve zprávě CZ391A
Nový element 
"Označení jiného následného dokladu" (ODP13) do skupiny ODP ve zprávě CZ391A
 

 

Popis změn KEL AIS ECR


Změna názvu elementu H49 na "Nejsou splněny podmínky odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA" ve všech zprávách CP
Změna názvu elementu.

Změna znění podmínky PO280 navěšené na H49 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.

Změna znění podmínky PO240 navěšené na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.

Změna znění pravidla PR284 navěšeného na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK Datum vzniku celního dluhu musí být rovno datu přijetí nejstaršího z předchozích zjednodušených celních prohlášení,
JINAK
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu rovno datu přijetí nejstaršího z předchozích celních prohlášení.

Změna znění pravidla PR322 navěšeného na TRAN03 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z")
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK hodnota musí odpovídat platnému kurzu za jednu jednotku uvedené měny k datu vzniku celního dluhu,
JINAK hodnota musí odpovídat platnému kurzu za jednu jednotku uvedené měny k aktuálnímu datu.
Kurz musí být zaokrouhlen na 5 desetinných míst (kurz ke koruně české vyhlášený ČNB a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci v němž vznikl celní dluh, případně kurz stanovený opatřením Ministerstva financí).

Přidáno nové pravidlo PR522 navěšené na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu starší než okamžik účinnosti UCC (1.5.2016).

Změna znění pravidla PR313 navěšeného na G25 u CP ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B, F01, 01F, 888, 999, 8A8, 9A9, 000,
JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.

Změna znění pravidla PR313_CZ405A navěšeného na G25 u CP ve zprávách CZ405A, CZ407A
"Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.

Změna znění podmínky D007 navěšené na G13 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je deklarován režim volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY), dočasné použití (53YY) nebo přepracování pod celním dohledem (91YY),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.

Přidáno nové pravidlo PR206_CP (nahrazující použití PR206) navěšené na skupině GUF ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE Druh zajištění není roven "9110", "9ZD1" nebo "9ZD2", PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" může být použita maximálně 1x.

Přidáno nové pravidlo PR523, navěšené na skupině GUF ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE Druh zajištění je roven "9110"
PAK
JESTLIŽE je navrhovaný režim konečné užití - režim (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019 ,
PAK skupina Označení zajištění může být použita více než 1x,
JINAK skupina Označení zajištění musí být použita právě 1x.

Přidána nová podmínka PO366 navěšená na GUF08 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je Druh zajištění roven "9110" a zároveň je navrhovaný režim konečné užití - režim (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK tento element musí být použit,
JINAK tento element nesmí být použit.

Do zpráv CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A přidán nový element Navrhovaná výše zajištění (GUF09)
Nový element

Odstraněn element GPD09 ve všech zprávách pro CP
Odstraněn element

Do zpráv CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A přidán nový element Účel zajištění (GUF08)
GUF08 - string (an1) s výčtem hodnot UcelZajisteni

Přidáno nové pravidlo PR524 navěšené na GU ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je Druh zajištění roven "9110" a zároveň je navrhovaný režim konečné užití - režim (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019 a zároveň vzniká propuštěním do navrhovaného režimu celní dluh k výběru,
PAK právě jedna skupina Označení zajištění musí obsahovat účel zajištění pro zajištění celního dluhu, který vzniká propuštěním do navrhovaného režimu („B“ nebo „C“).

Přidána nová podmínka PO367 navěšená na GUF09 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je účel zajištění celního dluhu, který může vzniknout v případě nesplnění podmínek navrhovaného režimu (dle přílohy 32-03 písm. 1a),
PAK navrhovaná výše zajištění musí být použita,
JINAK navrhovaná výše zajištění nesmí být použita.

Přidáno nové pravidlo PR525 navěšené na GU ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je použito označení zajištění s účelem zajištění celního dluhu, který může vzniknout v případě nesplnění podmínek navrhovaného režimu (dle přílohy 32-03 písm. 1a). (hodnota „A“),
PAK součet navrhované výše zajištění ve všech skupinách označení zajištění musí být vyšší nebo roven celnímu dluhu, který může vzniknout v případě nesplnění podmínek navrhovaného režimu.

Do zpráv CZ429A a CZ433A přidán nový element "Povoleno vyřízení režimu podle čl. 170 DA?" (RHU15)
Nový element

Změna znění podmínky PO240 navěšené na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.

Změna znění pravidla PR284 navěšeného na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK Datum vzniku celního dluhu musí být rovno datu přijetí nejstaršího z předchozích zjednodušených celních prohlášení,
JINAK
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
PAK musí být datum vzniku celního dluhu rovno datu přijetí nejstaršího z předchozích celních prohlášení.

Změna znění pravidla PR322 navěšeného na TRAN03 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z")
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK hodnota musí odpovídat platnému kurzu za jednu jednotku uvedené měny k datu vzniku celního dluhu,
JINAK hodnota musí odpovídat platnému kurzu za jednu jednotku uvedené měny k aktuálnímu datu.
Kurz musí být zaokrouhlen na 5 desetinných míst (kurz ke koruně české vyhlášený ČNB a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž vznikl celní dluh, případně kurz stanovený opatřením Ministerstva financí).

Změna znění pravidla PR522 navěšeného na QH68 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň není předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
PAK
JESTLIŽE jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu starší než okamžik účinnosti UCC (1.5.2016).

Přidáno nové pravidlo PR527 navěšené na zprávy CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je uveden předchozí doklad kategorie Y,
PAK nelze v předchozích dokladech kombinovat zboží osvobozené od cla úplně a zboží osvobozené částečně případně neosvobozené (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51).

 

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.