Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

UPGRADE Software

CelSAWin CZ od 07.12.2016

 


NOVINKY č. 374 / 07.12.2016


Předmět: 374 / "Nová direktiva ECR GŘC od 07.12.2016"

ZMĚNY V SOFTWARE
NOVÁ VERZE sw CelSAWin CZ

Na základě změn v ECR celní správy ČR jsme pro Vás připravili aktualizaci platnou od 07.12.2016.

Specifikace změn stanovuje úpravy v sw CelSAWin CZ pro:

= KEL AIS ECR v.1.72 - e-Dovoz AIS
=
KEL NCTS ECR v.2.44 - NCTS ECR
= KEL ECS ECR v.2.43 - e-Vývoz ECS

Popis změn naleznete níže.

Změny jsou přístupné 07.12.2016 na našich stránkách www.admija.cz formou nové instalační sady v nabídce "Aktualizace".

Poznámka
Pro přihlášení použijte původní přihlašovací údaje.
Jméno uživatele: původní Interní číslo
Heslo: heslo zůstává stejné.

S pozdravem a přáním pěkného dne kolektiv Admija.
 

Popis změn KEL AIS ECR


Změna znění pravidla QP158D navěšeného na GPD02 ve zprávách CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZC15A, CZC17A
JESTLIŽE je element "Druh dokladu" kódem licence nebo certifikátu REX z číselníku DOKTYP_D, u kterých je specifikována kontrola označení licence/čísla REX a licence/REX je v evidenci celní správy nebo celní správě dostupném registru,
PAK musí být "Označení dokladu" označením licence/čísla REX, splňující všechny podmínky CS pro uvádění licencí/REX v CP.

Změna znění pravidla PR511 navěšeného na GPD03 ve zprávách CZ415A, CZ417A
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) a zároveň je použita licence/certifikát REX z číselníku DOKTYP_D, u které je specifikována kontrola označení licence/čísla REX a licence/REX je v evidenci celní správy nebo celní správě dostupném registru,
PAK nelze uvést zemi vydání "QU".

Přidáno nové pravidlo PR528 navěšené na skupinu GPDH ve zprávách CZ415A, CZ417A
Dva různé předložené doklady nesmí mít shodnou hash hodnotu.

 

Změna znění podmínky QP159 navěšené na GPD03 ve zprávách CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZC15A, CZC17A
JESTLIŽE je jako předložený doklad deklarována licence/certifikát REX, u kterých je specifikována kontrola označení licence/čísla REX,
PAK element "Země vydání" musí být uveden,
JINAK element "Země vydání" může být uveden.

Změna znění pravidla PR512 navěšeného na GPD03 ve zprávě CZ423A
JESTLIŽE je použita licence/certifikát REX z číselníku DOKTYP_D, u kterých je specifikována kontrola označení licence/čísla REX a licence/REX je v evidenci celní správy nebo celní správě dostupném registru,
PAK nelze uvést zemi vydání „QU“.

Změna znění pravidla PR507 navěšeného na GPD01 ve zprávách CZ405A, CZ407A
Element "Druh dokladu" může obsahovat kód licence/čísla REX z číselníku DOKTYP_D, u kterých je specifikována kontrola označení licence/čísla REX, pouze pokud je uvedeno EORI deklaranta.

 


Popis změn KEL NCTS ECR


Umístění zboží do svobodného pásma při ukončení tranzitu
1. Do zpráv CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) přidána nová skupina "POVOLENÍ SVOBODNÉHO PÁSMA" (SVP),která obsahuje element "Číslo povolení svobodného pásma" (SVP01)

2. Přidáno nové pravidlo QP471:
"JESTLIŽE je uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně je použit zjednodušený postup schváleného příjemce

PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" MUSÍ být uveden a MUSÍ obsahovat stejnou hodnotu, jaká je uvedena v „Číslu povolení svobodného pásma“"

3. Pravidlo QP471 přidáno k elementu "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)

4.Změna znění pravidla QP249, které je přiřazeno ke skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL):
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“

PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"

5. Změna znění pravidla QP254, které je přiřazeno k elementům "Navržená výše zajištění v DS" (H24D), "Způsob proclení" (H27) a ke skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL):
"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“

PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)"

6. Změna znění pravidla QP254G, které je přiřazeno ke skupině "ZAJIŠTĚNÍ" (GU):
"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" ) rovno hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně platí: existuje datová skupina „OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU“ nebo hodnota položky „Způsob proclení“ je rovná „D“ nebo „S“

PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena".

 

Použití režimového číselníku DRUDO_T
1. Číselník DRUDO nahrazen režimovým číselníkem DRUDO_T ve všech výskytech ("Druh dopravy ve vnitrozemí" (H17), "Druh dopravy na hranici" (H17H), "Druh dopravy při předložení" (QDOR07), "Nový druh dopravy" (EVT04)).

2. Změna znění pravidla QP429, který je přiřazen k elementům "Druh dopravy ve vnitrozemí" (H17), "Druh dopravy na hranici" (H17H) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR):
"Tento element může nabývat jenom jednočíselné kódy z číselníku DRUDO_T."

Kontrola předchozích dokladů se bude provádět až při přijetí TCP.
1. Změna znění pravidla QP306, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA):
"Uvedená skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (týkající se odpisů předchozího RHÚ) musí splňovat podmínky pro odpis předchozího RHÚ. Kontrola se neprovádí při registraci TCP. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník DODMODP_CP."

2. Změna znění pravidla QP332, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA):
"Uvedená skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (týkající se odpisů z dočasného skladu) musí splňovat podmínky pro odpis z dočasného skladu. Kontrola se neprovádí při registraci TCP. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník DODMODP."

3 Změna znění pravidla QP333, které je přiřazeno ke skupině "NÁKLADOVÉ KUSY POLOŽKY PŘEDCHOZÍHO DOKLADU" (QGPAP):
"Uvedená skupina "NÁKLADOVÉ KUSY" (týkající se odpisů z dočasného skladu) musí splňovat podmínky pro odpis z dočasného skladu. Kontrola se neprovádí při registraci TCP. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník DODMODP."

4. Změna znění pravidla QP327, které je přiřazeno ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA):
"Uvedená skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (týkající se ukončování VCP) musí splňovat podmínky pro odpis tranzitu po vývozu. Kontrola se neprovádí při registraci TCP. Možné chybové kódy při porušení podmínek – viz. číselník CHBTRVYV".

Tisk názvu celního úřadu v kolonce " Zpětný list zaslat:“ TDD/TBDD
V kolonce TDD/TBDD " Zpětný list zaslat:“ lze tisknout pouze údaje celního úřadu a ne pracoviště celního úřadu. Za tímto účelem lze použít informace zaslané ve zprávě CZ029A ve skupině CMT a to takto: První řádek bude obsahovat hodnotu elementu "Jméno celního úřadu" (CMT01), druhý řádek hodnotu elementu “Ulice a číslo domu“ (CMT02), třetí řádek hodnotu elementu “Poštovní směrovací číslo“ (CMT03), mezeru a hodnotu atributu “Město“ (CMT04).

 


Popis změn KEL ECS ECR


Použití režimového číselníku DRUDO_V
1. Číselník DRUDO nahrazen režimovým číselníkem DRUDO_V ve všech výskytech ("Druh dopravy ve vnitrozemí" (H17), "Druh dopravy na hranici" (H17H) a "Druh dopravy při předložení" (QDOR07)).
2. Změna znění pravidla QP429, který je přiřazen k elementům "Druh dopravy ve vnitrozemí" (H17), "Druh dopravy na hranici" (H17H) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"Tento element může nabývat jenom jednočíselné kódy z číselníku DRUDO_V".

Kontrola licencí v aplikaci Single Windows bude komplexnější
1. Změna znění pravidla QP158, které je přiřazeno k elementu "Označení dokladu" (GPD02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení v režimu vývoz a element "Druh dokladu" je kódem licence z číselníku DOKTYP_V, u kterého je specifikována kontrola označení licence a licence je v evidenci celní správy nebo celní správě dostupném registru
PAK musí být "Označení dokladu" označením platné licence, která splňuje všechny podmínky CS pro uvádění licenci v CP.
(Pro podání vývozního celního prohlášení k celnímu úřadu vývozu je možné využít běžného postupu v pracovní době celního úřadu)".

 

Nová funkčnost - Opravy CP dle §17 celního zákona
1. Přidána nová zpráva C_I_VOP (CZ598A) - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona.
Poznámka: viz popis scénářů v dokumentu pro elektronické celní řízení pro režim vývoz (ECR v systému e-Vývoz.doc).

Kontrola kolonky 31 (Popis zboží) s kolonkou 33 (KN)
1. Přidáno nové pravidlo QP468:
"Popis zboží musí odpovídat sazebnímu zařazení zboží, a proto musí obsahovat alespoň jedno slovo, odvozené ze základu slova uvedeného v číselníku OBLPOPIS a z každé skupiny slov uvedené v číselníku OBLPOPIS od obecnější KN až k nejpřesněji určené KN."
2. Přidáno nové pravidlo QP469:
"Popis zboží musí odpovídat sazebnímu zařazení zboží, a proto musí obsahovat číselnou hodnotu z každé skupiny číselných hodnot dle číselníku OBLCISLO od obecnější KN až k nejpřesněji určené KN."
3. Pravidla QP468 a QP469 přidány k elementu "Popis zboží" (G04) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV).

Další informace naleznete na http://www.admija.cz
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Přijměte prosím omluvu za naši obchodní nabídku software, informaci, avízo. Vaši adresu jsme získali z běžně dostupných zdrojů.

Nechcete-li dále přijímat informace o našem IS a jeho aktuálních verzích, odpovězte nám Předmětem: ODMÍTNUTO. Děkujeme.