Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

NOVÉ VERZIE 2016
 Slovenská republika

 


NOVINKY č. 234 / 28.12.2015


Predmet: 234 / "Nové verzie 2016 SK + licenčné kľúče"

Poďakovanie za prejavenú dôveru a priazeň
Ďakujeme za úhradu CA2016 - celoročné aktualizácie pre rok 2016, za uzavreté a predĺžené zmluvy.

Licenčné kľúče
V prílohe tohto e-mailu Vám zasielame aktuálny licenčný kľúč sw aplikácií Admija verzie 26.1x... pre rok 2016.

NOVÉ VERZIE SOFTWARE ADMIJA SK PRE ROK 2016

STIAHNITE A NAINŠTALUJTE SI NOVÚ VERZIU sw CelSAWin SK
K stiahnutiu Vám poskytujeme novú sw aplikáciu v rámci CA 1.Q 2016.
Súčasne do prílohy tohto e-mailu prikladáme iba Váš/V
aše nový/é, aktuálne licenčný/é kľúč/kľúče k sw aplikácii Admija verzia 26.1 na rok 2016.

S pozdravom a želaním pekného dňa kolektív Admija.


POSTUP INŠTALÁCIE SW


1) Prihláste sa na www.admija.sk - Prihlásenie užívateľa Vašimi prístupovými údajmi.
Pre Prihlásenie zadajte "Interné číslo", "Heslo" a "Firemný kľúč", ktoré sme Vám v minulosti poskytli alebo, ktoré ste si prípadne zmenili.

2) Po úspešnom prihlásení zvoľte ponuku "Informácie - Aktualizácia".

3) Stlačte uvoľnené tlačidlo kompletnej inštalačnej sady sw ktorého licenciu máte zakúpenú.

4) Inštaláciu môžete vykonať
   ● spustením inštalačného procesu priamo z webu - vhodné pre lokálnu verziu sw alebo
  ● stiahnutím inštalačného súboru do adresára na disku a spustením následnej inštalácie - vhodné tak pre lokálnu, ale hlavne pre inštalácie sieťových verzií sw.

Doporučujeme najskôr instalačný/é súbor/y z webu stiahnuť a uložiť do vopred vytvoreného adresára napr. c:/Admija_Instal na pevnom disku
.

5) Súbor/y s príponou *.MEM z prílohy tohto e-mailu nakopírujte do rovnakého adresára, kam ste už skôr stiahli inštalačný súbor aplikácie.

6) Z vybraného adresára (pokiaľ ste už inštaláciu nevykonali priamo) vykonajte inštálaciu *.exe súboru, postupujte presne podľa pokynov inštalačného prostredia.

7) Po inštalácii spusťte aplikáciu v režime správca programu Celsa, CelSklad, Faktury atd., popr. Windows "Štart - Programy - Aplikácia Admija - CelSAWin - správca (CelSkladWin - správca alebo Faktúry - správca atď.)"

8) Zvoľte ponuku "Služby - Nastavenie - Licencia" a nastavte cestu k adresáru, kde ste uložili súbor/y *.MEM.

9) Zvoľte tlačidlo "Select", zobrazí sa hlásenie o úspešnom vykonaní aktivácie licencie. Pri neúspešnej aktivácii, akciu opakujte alebo nás, prosím, kontaktujte.

10) V prípade sieťovej prevádzky vykonajte body 4) - 9) na všetkých pracovných staniciach.

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.