Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

 


NOVINKY č. 235 / 29.01.2016


Predmet: 235 / "Oznámenie o odstávke IS CIS"

Oznámenie o plánovanej odstávke IS CIS - informácia Finančnej správy SR

Oznamujeme Vám, že dňa  30.1.2016 (sobota)  bude  v čase od 8.00 hod. do  24.00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných colných systémov  z dôvodu realizácie relokácie  informačných systémov do nového dátového centra.

V čase odstávky budú nedostupné nasledovné IS FS, ktoré sú využívané obchodnou verejnosťou:

 • Tranzit (Tranzitný systém)

 • ISST-DS (Deklaračný systém)

 • TARIC

 • SPD (systém pre správu spotrebných daní/EMCS)

 • EKR-CIS (Elektronické komunikačné rozhranie pre colné systémy)

 • IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)

 • Intrastat

 • LIEH   

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení ako aj  elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, ďalej elektronické podávanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS, teda nebudú dostupné elektronické služby FS SR v colnej oblasti:

 • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („ECS/ICS“)
 • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“)
 • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“),
 • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“),
 • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“).

Oznámenie o zmene prístupu k vybratým elektronickým službám

Zároveň Vás informujeme, že uvedenou realizáciou relokácie  produkčného  prostredia colných systémov FS SR do nového dátového centra dôjde k  zmene URL adresy pre nové produkčné prostredie IS  EKR-CIS (elektronické komunikačné rozhranie  FS pre colné systémy), ktoré bude po relokácií dostupné  na novom serveri: https://ekrcis.financnasprava.sk/ - popis nastavenia zmeny URL adresy nižšie

Uvedená zmena URL adresy pre IS EKR-CIS sa dotýka zabezpečenia elektronickej komunikácie pre nasledujúce elektronické služby FS SR v colnej oblasti:

 • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“),
 • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“),
 • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“).

K tejto zmene dôjde v rámci  plánovanej odstávky informačných systémov FS SR – colnej časti, , kedy následne po opätovnom spustení IS CIS do prevádzky budú vyššie uvedené služby dostupné už iba cez novú URL adresu.

Upozornenie

Zároveň upozorňujeme, že pre elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých komunikácia prebieha cez  IS CEP (EKR pre Centrálny elektronický priečinok) nedochádza k žiadnej zmene oproti súčasnému stavu nastavenia a zabezpečenia komunikácie.

Toto upozornenie sa dotýka  nasledovných služieb:

 • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („ECS/ICS“)
 • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“)

V prípade otázok kontaktujte technický helpdesk pre EKR-CIS (mobil: 0907702047; mail: helpdesk.ekrtech@financnasprava.sk)

Upozornenie o nedostupnosti
Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť e-mailov xxxxx.admija.cz spôsobenú prevodom domény na nový web server.
Kontaktujte nás na r.navratova@1admija.cz alebo p.popek@1admija.cz.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom a želaním pekného dňa kolektív Admija.


NASTAVENIE ZMENY


 
Pre deklarantov ako externých používateľov APV EkrKlient, ktoré je poskytované zo strany FS SR na účely elektronickej komunikácie pre vyššie uvedené služby, to znamená potrebu vykonania zmeny URL adresy pre komunikáciu s EKR v nastaveniach aplikácie na:
https://ekrcis.financnasprava.sk/ekrcrsrweb/PortalService.asmx

Nastavenie v aplikácií CelSAWin SK
cez ponuku Doklady/NCTS - spoločný tranzit/Parametre pre NCTS/Nastavenie parametrov (Komunikátor EKR v4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nastavenie v aplikácií EkrKlient

cez ponuku Nástroje/Možnosti/Konfigurácia

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.