Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SR

 


NOVINKY č. 237 / 24.03.2016


Predmet: 237 / "IS CEP nový spôsob komunikácie"

IS CEP novÝ spôsob komunikÁciE
v súvislosti s pripravovaným spustením zabezpečeného spôsobu komunikácie cez IS CEP plánovaného v termíne 26.03.2016 (20.00 - 22.00 hod) sme pre Vás pripravili novú verziu CelSAWin SR.
Popis zmien nájdete nižšie.

URL linky pre produkčné prostredie platné po nasadení novej verzie IS CEP, t.j. 26.03.2016 po 22.00 hod.:
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.MRP.ElektronickeSluzby.Svc.Wcf/Elektronicke
SluzbyService.svc

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.EKR.Web.Ws/HistCom.asmx
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/cep.ekr.web.ws/ReceiverExtSystem.asmx

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija.

POPIS ZMIEN


 
Nove nastavenie Url
V ponuke "Nastavenie konfiguračných Parametrov EKR CEP" zmeňte hodnoty v poli Komunikácia pôvodnej hodnoty Url pre elektronické služby, Url pre históriu podaní/zásielok a Url pre odoslanie podaní z pôvodných (viď. Obr.):
http://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.MRP.ElektronickeSluzby.Svc.Wcf/ElektronickeSluzbyService.svc
http://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.EKR.Web.Ws/HistCom.asmx
http://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/cep.ekr.web.ws/ReceiverExtSystem.asmx


 


n
a nové (viď. Obr.):
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.MRP.ElektronickeSluzby.Svc.Wcf/ElektronickeSluzbyService.svc
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/CEP.EKR.Web.Ws/HistCom.asmx
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/procw/cep.ekr.web.ws/ReceiverExtSystem.asmx

alebo si z www.admija.sk stiahnite novú verziu CelSAWin SK, vykonajte preinštalovanie a v ponuke "Nastavenie konfiguračných Parametrov EKR CEP" stlačte tlačidlo "Default nastavenie".

 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.