Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

 

NOVINKY č. 239 / 05.04.2016Predmet: 239 / "Aktualizácia zoznamu colných úradov EU"

NOVÁ VERZIA sw CelSAWin SK
Aktualizácia zoznamu colných úradov EU

Na základe legislatívnych zmien vykonaná aktualizácia zoznamu colných úradov.

Zmeny CelSAWin SK verzia 26.1...13 prístupné na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Informácie - Aktualizácia".

!!! UPOZORNENIE !!!
Na základe informácií z finančného riaditeľstva upozorňujeme na nekompatibilitu nového EKR.CEP Klienta verzie 1.9 s operačným systémom

Windows XP (HTTPS protokol).

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija.
 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite prosím ospravedlnenie za našu obchodnú ponuku softvér, informáciu, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Nechcete ďalej prijímať informácie o našom IS a jeho aktuálnych verziách, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.