Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

AKTUALIZÁCIA SW
 
CA III.Q/2016 + LK

 


NOVINKY č. 244 / 20.10.2016


Predmet: 244 / "Aktualizácia SW CA III.Q/2016 + licenčné kľúče"

NOVÉ VERZIE SOFTWARE ADMIJA CA 2016/III.Q SK

Pripravili sme pre Vás sw aktualizáciu aplikácie CelSAWin SK verzia 26.3...01 podľa legislatívnych požiadaviek Colného odboru Finančného riaditeľstva SR. Verziu ponúkame ako súčasť celoročné aktualizácie pre rok 2016.

Licenčné kľúče
Súčasne do prílohy tohto e-mailu prikladáme iba Váš/Vaše nový/é, licenčný/é kľúč/kľúče k sw aplikácii Admija verzia 26.3 na rok 2016.
Súčasťou kľúča je aj uvoľnenie licencie pre nový modul e-Dovoz (štandardné postupy) na obmedzenú dobu do 31.12.2016.

STIAHNITE A NAINŠTALUJTE SI NOVÚ VERZIU sw CelSAWin SK
K stiahnutiu Vám poskytujeme novú sw aplikáciu v rámci CA pre rok 2016.

S pozdravom a želaním pekného dňa kolektív Admija.

 

POSTUP INŠTALÁCIE SW


1) Prihláste sa na www.admija.sk - Prihlásenie užívateľa Vašimi prístupovými údajmi.
Pre Prihlásenie zadajte "Interné číslo", "Heslo" a "Firemný kľúč", ktoré sme Vám v minulosti poskytli alebo, ktoré ste si prípadne zmenili.

2) Po úspešnom prihlásení zvoľte ponuku "Informácie - Aktualizácia".

3) Stlačte uvoľnené tlačidlo kompletnej inštalačnej sady sw ktorého licenciu máte zakúpenú.

4) Inštaláciu môžete vykonať
   ● spustením inštalačného procesu priamo z webu - vhodné pre lokálnu verziu sw alebo
  ● stiahnutím inštalačného súboru do adresára na disku a spustením následnej inštalácie - vhodné tak pre lokálnu, ale hlavne pre inštalácie sieťových verzií sw.

Doporučujeme najskôr instalačný/é súbor/y z webu stiahnuť a uložiť do vopred vytvoreného adresára napr. c:/Admija_Instal na pevnom disku
.

5) Súbor/y s príponou *.MEM z prílohy tohto e-mailu nakopírujte do rovnakého adresára, kam ste už skôr stiahli inštalačný súbor aplikácie.

6) Z vybraného adresára (pokiaľ ste už inštaláciu nevykonali priamo) vykonajte inštálaciu *.exe súboru, postupujte presne podľa pokynov inštalačného prostredia.

7) Po inštalácii spusťte aplikáciu v režime správca programu Celsa, CelSklad, Faktury atd., popr. Windows "Štart - Programy - Aplikácia Admija - CelSAWin - správca (CelSkladWin - správca alebo Faktúry - správca atď.)"

8) Zvoľte ponuku "Služby - Nastavenie - Licencia" a nastavte cestu k adresáru, kde ste uložili súbor/y *.MEM.

9) Zvoľte tlačidlo "Select", zobrazí sa hlásenie o úspešnom vykonaní aktivácie licencie. Pri neúspešnej aktivácii, akciu opakujte alebo nás, prosím, kontaktujte.

10) V prípade sieťovej prevádzky vykonajte body 4) - 9) na všetkých pracovných staniciach.

 

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vasu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.