Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

SERVIS SOFTWARE
CelSAWin SK

 

NOVINKY č. 246 / 26.10.2016Predmet: 246 / "Servis programu a dát"

Vykonávate servis sw CelsaWin SK pravidelne?

Hromadením veľkého objemu dát, hlavne ukladaním komunikačných správ a histórie komunikácie s colnou správou, môže dôjsť ku zpomanení behu aplikácie. Neočakávané, nechcené výpadky napájania alebo sieťovej prevádzky môžu užívanie programu ovplyvniť.

Z týchto dôvodov upozorňujeme na dôležitosť využitia servisných funkcií správy dát v programu implementovaných.

Odporúčame vykonávať nasledovné úkony v sw CelSAWin:

1. Kontrolu tabuliek, Optimalizáciu dát.

2. Zálohu dokladov, komunikácie s colnou správou.

3. Obnovu dokladov, komunikácie s colnou správou.

Podrobný postup nájdete nižšie; v návode, ktorý sme pre Vás vytvorili.

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija.

 

KONTROLA TABULIEK


Kontrola tabuliek, Optimalizácia dát

1. Urobte zálohu adresárov \CELSA\CISEL a \CELSA\DATA\ (!!! pozor !!! - u sieťové verzie zálohujte
    adresáre na dátovom úložisku)

2. V režime správcu (celsa.exe) vykonajte cez ponuku "Služby - príslušenstvo" Kontrolu tabuliek 

3. V režime správcu (celsa.exe) vykonajte cez ponuku "Služby" Optimalizáciu dát

 

ZÁLOHA DOKLADOV


Zálohu, popr. obnovu dát prenechajte radšej kompetentným osobám vo Vašej organizácii. Táto operácia je dôležitá, pretože pracuje s Vašimi dátami. Neodborný zásah môže spôsobiť stratu Vašich, dlhodobo zadávaných dokladov.

Nastavenie zálohovacieho programu
Nastavenie zálohovacieho algoritmu a nastavení ciest do zálohovacích adresárov nastavte cez ponuku "Služby - Nastavenia  - Nastavenie zálohovacieho programu". Zmeny uložte tlačidlom "Zápis".

Označenie dokladov pre zálohu
Doklady, ktoré budete chcieť zálohovať si označte v stĺpci "Export". Len označené doklady sa budú zálohovať.

Záloha dokladov NCTS
Doklady označené v stĺpci "Export" zálohujte cez ponuku "Form - Záloha NCTS (export)".

Zálohovaným dátam si môžete priradiť popis formou "Poznámky". Po zadaní stlačte "OK". Proces zálohy bude ukončený.

Výmaz zálohovaných dokladov NCTS
Ak proces zálohy dokladov prebehol úspešne môžete, ak chcete zálohované doklady vymazať. Doklady, ktoré chcete vymazať označte v stĺpci "OZN". Stlačte funkčné klávesy <CTRL + F6>. Potvrďte požiadavku, vymazanie označených dokladov prebieha a bude po danej dobe ukončený. V priebehu výmazu dokladov nemožno s aplikáciou CelSAWin SK pracovať.

Záloha SK_VANSEZ, KOMUNIK
Je tiež dobré v priebehu užívania vykonať zálohu správ načítaných od colnej správy (SK_VANSEZ) a všetku komunikáciu s colnou správou (KOMUNIK). Zálohu preveďte cez ponuku "Form - Záloha SK_VANSEZ" popr. "Form - Záloha KOMUNIK". V ponuke zvoľte vybrané obdobie zálohovaných dokladov a potvrďte "OK". Bude vykonaná záloha vybraného zoznamu, vrátane vymazania vybraného obdobia z aktuálneho zoznamu.

Zálohovaným dátam si môžete priradiť popis formou "Poznámky". Po zadaní stlačte "OK". Proces zálohy bude ukončený.

O ukončení procesu zálohy a výmazu budete informovaní.

Záloha a výmaz ostatných dokladov prebieha rovnako ako u dokladov NCTS

 

OBNOVA DOKLADOV


Obnova dokladov zo zálohy
Ak budete chcieť obnoviť niektorý zo zálohových dokladov, použite funkciu obnova daného typu dokladu zo zálohy. Obnovu preveďte cez ponuku "Form - Obnova dát (import)".

Vyberte zo zoznamu zálohu, v ktorej je požadovaný doklad. Nápomocná Vám môže poznámka, ktorá sa Vám zobrazuje v okne hneď vedľa súboru so zálohou. Voľbu potvrďte tlačidlom "OK".

V následnom zozname si v stĺpci "Ozn" označiť doklady, ktoré požadujete obnoviť z vybranej zálohy. Ak ste označili všetky doklady, ktoré požadujete stlačte <ESC> alebo stlačte myšou krížik.

Potvrďte svoju požiadavku na opravy dokladu / ov.

Obnovené doklady budú zaradené na koniec zoznamu ako "Nové doklady".

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429, Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.

v