Přejít na obsah
GDPR
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti malého rozsahu
Milan Mitáček – Admija
IČ 12136565
Okružní 988
735 14  Orlová 4 - Lutyně
(dále jen „Zásady“ a „Admija“)

 
1.  PREAMBULE
 
1.1 Admija
Okružní 988, 735 14 Orlová – Lutyně věnuje ochraně osobních údajů zvláštní pozornost. Zpracování dat prováděné společností je v souladu s relevantními českými zákony na ochranu osobních údajů a provádí se v souladu s těmito zásadami.

 
2.  INFORMACE, KTERÉ PRO NAŠI ČINNOST VYŽADUJEME A POUŽITÍ VAŠICH DAT
 
2.1 Osobní údaje
Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s vaším spojením s Admija. Pro účely těchto zásad znamenají "osobní údaje" všechny informace, které se vás týkají nebo které lze identifikovat, přímo či nepřímo (konkrétně vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné informace o obchodním případě) a jakékoli případné reference získané na základě takových informací.
 
2.2 Shromažďování vašich osobních údajů
Kdykoli používáte naše služby nebo služby nabízené na naší webové stránce (např. zpracujete poptávku, objednávku nebo jakékoli související aktivity), shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo shromážděné při použití našich služeb na naší webové stránce. Nicméně, Admija nezodpovídá za použití vašich údajů třetími stranami, kdy je takové použití povoleno, pro jejich vlastní účely, např. v souvislosti s provozováním námi produkovaných sw produktů.
 
2.3 Informace, které shromažďujeme a zpracováváme:
- informace o vás,
- informace o zakoupených službách,
- podrobnosti vašich poptávkách, objednávkách, fakturách
- detaily o vašem použití naší webové stránky nebo mobilních aplikací a
- informace o komunikaci, kterou jste vedli s našimi zaměstnanci.
 
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že Admija zpracuje vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a relevantními zákony a směrnicemi, včetně využití dat zaměstnanci společnosti Admija a přenosem dat v rámci ČR nebo mimo něj, jak je zde uvedeno.
 
Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, které jsou nebo mohou být považovány za "důvěrné osobní údaje" výslovně souhlasíte, že tyto osobní údaje, popsané v těchto zásadách, můžeme shromažďovat a používat. Pokud svůj souhlas odvoláte nebo údaje neposkytnete, může to znamenat, že nebudeme schopni zajistit všechny vámi požadované služby nebo jejich část. Upozorňujeme, že za takových okolností nebude možné zrušit ani získat vrácení peněz uhrazených za jakékoli služby.
 
2.4 Použití vašich osobních údajů
 
Účely, ke kterým vaše osobní údaje používáme, jsou:
a.) doručení služeb, které jste si od nás zakoupili nebo produktů na naší webové stránce, prostřednictvím naší aplikace nebo call centra (data použití k tomuto účelu zahrnují všechny údaje shromážděné během procesu poptávky, objednávky: např. jméno telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu banky, informace o speciální službě, péči, detailu služby, číslu objednávky, faktury, detaily fakturačních dokladů a číslo účtu společnosti;
b.) za účelem zajištění služeb, nabídek nebo připomínek přizpůsobených na míru vašim požadavkům (k tomu účelu používáme osobní údaje jako jméno a kontaktní údaje, detaily vašich požadavků);
c.) za účelem komunikace s vámi například pro zasílání e-mailů s upomínkou nebo upozornění o změnách v sw (k tomu účelu používáme takové osobní údaje jako je jméno a kontaktní údaje, informace o řešeném požadavku);
d.) ke komunikaci s vámi při průzkumu spokojenosti zákazníků pro analytické účely, pro účely zlepšení, rozvoj služeb, za účelem zlepšení výkonnosti webové stránky, ke změření úspěchu našich reklamních kampaní nebo přizpůsobení našich služeb vašim potřebám (k tomu účelu používáme vaše jméno a kontaktní údaje, detaily o objednávkách a poptávkách)
e.) k jiným administrativním účelům včetně, ale nejen účetních a fakturačních údajů, ověření bezhotovostní platby, ověření a testování systémů, údržba a rozvoj sw (dle potřeby můžeme použít běžně dostupné údaje, které od vás získáme).
 
 
3.  PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
 
3.1 Vaše osobní údaje mohou být sdíleny v rámci Admija. Předání vašich údajů třetím stranám je aktuálně zamezeno.
 
3.2. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, za účelem popsaným v těchto zásadách:
- vládním úřadům nebo státním orgánům, např. policii a regulačním úřadům, na základě jejich žádosti a pouze v souladu s platnými zákony nebo za účelem ochrany našich práv nebo bezpečnosti našich zákazníků, zaměstnanců nebo majetku.
 
3.3. Nákup produktů
Když si koupíte u nás sw a jakoukoli službu, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami.
 
3.4. Poskytování služeb
Když si na naší webové stránce, v naší aplikaci nebo prostřednictvím našeho telefonického centra koupíte službu, převedeme vaše osobní údaje, abychom nákup zjednodušili.
 
3.5. Telefonické centrum.
Pro poskytování služeb využíváme vlastního telefonického centra.  Call centrum zpracovává vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami. Hovory nejsou nahrávány. Archivovat lze požadavky, stížnosti zaslané elektronicky, poštou nebo e-mailem a možná je lze spojit s dalšími údaji o prodeji sw a služeb pro vyřizování budoucích stížností.

 
4.  BEZPEČNOST
 
4.1 Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos dat přes síť a proti veškerým formám zpracování, přijali jsme vhodná technická a organizační opatření. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních údajů. Tyto údaje jsou z vašeho počítače přenášeny na společnost Admija prostřednictvím šifrovaných kanálů podporujících nejmodernější technologii SSL (Secure Socket Layer).
 
4.2 Pokud převádíme data do země mimo území Evropské unie v souladu s těmito zásadami, nemůžeme zaručit, že  údaje budou chráněny v souladu se zákony a směrnicemi EU na ochranu dat.
 
Když budete pokračovat v používání našich služeb a poskytnete nám své osobní údaje, výslovně souhlasíte s takovými převody, uložením a zpracováním vašich osobních údajů mimo zemi, v které se nachází a mimo EHS, včetně zemí, kde můžete mít podle místních zákonů menší práva.

 
5.  POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ NEBO JINÉ ÚČELY
 
5.1 Během použití našich webových stránek se do prohlížeče ve vašem zařízení ukládají soubory cookies. Informace o cookies používaných společností Admija získáváte zde.
Naším cílem je zajistit, že naše webová stránka nabízí návštěvníkům to, co hledáte a poskytuje jim tu nejrelevantnější marketingovou komunikaci. Abychom tohoto cíle dosáhli, můžeme vaše údaje použít k analytickým účelům, za účelem zlepšování kvality, k rozvoji služeb, ke zlepšení výkonnosti webové stránky, ke změření úspěchu našich reklamních kampaní nebo k tomu, abychom přizpůsobili služby vašim potřebám. Za těmito účely můžeme převádět vaše neosobní identifikovatelné údaje jako takové, ale nejen, anonymní demografické údaje a on-line chování pro naše účely. Během procesu objednávky ukládáme data zaslaná vaším prohlížečem a zařízením na naši webovou stránku. Žádné takové údaje nebudou předány třetím stranám s výjimkou souhrnných, neosobně identifikovatelných forem.
 
5.2 Pokud jste si informační komunikaci na základě požadavku odběru našeho newsletteru objednali, můžete od nás dostávat speciální nabídky nebo pokud jste nám poskytli údaje při účasti na seminářích nebo registraci pro objednávky. Odběrem newsletterů nebo uvedením údajů výše uvedenými způsoby výslovně souhlasíte - jste si vědomi zpracování dat - že budete dostávat komunikaci přímého marketingu včetně nabídek přímého marketingu nebo speciálních nabídek Admija se speciálními výhodami a že budete dostávat e-maily týkající se vašich objednávek, poptávek, které jste zadali. Pro účely zaslání takového přímého marketingu/speciálních nabídek zpracujeme následující osobní údaje: jméno a e-mailová adresa popř. telefonní číslo.
 
5.3 Takový souhlas je dobrovolný. Kdykoli můžete odběr zrušit, aniž byste uvedli jakýkoli důvod, bezplatně, kliknutím na odkazu uvedeném v každém newsletteru nebo nebo zasláním e-mailu, dopisu na adresu Admija, Okružní 988, 735 14 Orlová 4, (Czech Republic).
 
 
6.  RŮZNÉ
 
6.1 Pokud se zaregistrujete na naší webové stránce, předpokládáme, že souhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám poskytli během registračního procesu a při provádění dalších objednávek, poptávek, aktualizací nebudete muset své údaje zadávat znovu.
 
6.3 Vaše osobní údaje a smlouvy uzavřené mezi vámi a Admija jsou uchovávány v našem evidenčním systému. Pokud byste chtěli požádat o změnu nebo smazání vašich údajů, kontaktujte nás.
 
6.4 Co se týká jakýchkoli zpracovaných dat spadajících do rozsahu zákona o informacích, máte nárok na následující práva a nápravy:
Máte právo požadovat informace o zpracování dat a požadovat nápravu, vymazání nebo zablokování osobních dat. Je-li to povoleno platnými zákony, můžete se rovněž zaměřit na zpracování údajů. V nepravděpodobném případě, kdy dojde k porušení práv souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný úřad ČR.
 
6.5 Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů změníme, jejich aktualizovanou verzi zveřejníme na naší webové stránce 1admija.cz.
 
6.6 Vaše osobní údaje zpracujeme po dobu nutnou pro výkon výše uvedených účelů nebo po dobu omezení uvedenou v relevantních zákonech.
 
6.7 Webová stránka 1admija.cz obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Společnost Admija nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.
 
6.8 Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24. května 2018.


Co jsou osobní údaje?

OBSAH
 
• Odpovědi
• Příklady osobních údajů
• Příklady dat, které nejsou považovány za osobní údaje
• Reference
 
Odpovědi
Osobní údaje jsou informace, které se týkají identifikovaného nebo identifikovatelného živého jedince. Různé informace, které shromažďují dohromady, mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, představují také osobní údaje.
Osobní údaje, které byly de-identifikovány, šifrovány nebo pseudonymizovány, ale mohou být použity k opětovné identifikaci osoby, zůstanou v platnosti osobní údaje a spadají do rozsahu působnosti zákona.
Osobní údaje, které byly anonymizovány takovým způsobem, že se jedná o osobu, která již není nebo již není identifikovatelná, se již nepovažuje za osobní údaje. Aby mohly být údaje skutečně anonymní, musí být anonymita nevratná.
Zákon chrání osobní údaje bez ohledu na technologii použitou pro zpracování těchto dat - je technologicky neutrální a vztahuje se na automatizované i manuální zpracování za předpokladu, že jsou data organizována podle předem definovaných kritérií (například podle abecedního pořadí). Rovněž nezáleží na tom, jak jsou data uložena - v informačním systému, prostřednictvím sledování videa nebo na papíře; ve všech případech se na osobní údaje vztahují požadavky na ochranu stanovené v GDPR.

Příklady osobních údajů
• jméno a příjmení;
• domácí adresa;
• e-mailovou adresa, jako je jméno.příjmení@firma.cz;
• číslo identifikační karty;
• údaje o poloze (například funkce údajů o poloze na mobilním telefonu) *;
• adresa internetového protokolu (IP);
• ID cookie *;
• identifikátor reklamy vašeho telefonu;
• údaje uchovávané nemocnicí nebo lékařem, které by mohly být symbolem, který jednoznačně identifikuje osobu.
 
* Všimněte si, že v některých případech existují specifické odvětvové právní předpisy upravující například použití údajů o poloze nebo použití cookies - směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002 (Úř. Věst. L 201, 31.7.2002, s. 37) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 (OJ L 364, 9.12.2004, s.
 
Příklady dat, které nejsou považovány za osobní údaje
• registrační číslo společnosti;
• e-mailovou adresu, jako je info@company.com;
• anonymní údaje.
 
Reference
• Články 2, čl. 4 odst. 1 a 5 a bod odůvodnění 14, 15, 26, 27, 29 a 30 směrnice GDPR
• WP 01245/07 / EN, WP 136 Stanovisko 4/2007 k pojetí osobních údajů
• Stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 05/2014 o anonymní technice
 
 
 

Návrat na obsah