SINCE 1990
elektronické celní řízení
software pro
Přejít na obsah

Pilotní projekt EU SEAP/COMIN
MF ČR GŘC - Admija

*Elektronické Celní Řízení CŘ
#AcommPort komunikační klient *ECR
Výměna dat AcommPort - rozhraní COMIN celní správy
Deklarant - ECR brána celní správy ČR

E-podání dokladů bez paušálních poplatků v systémech
 • e-Dovoz (AIS, ICS),
 • e-Vývoz (ECS),
 • NCTS schválený příjemce/odesílatel, Dočasný sklad, (Intrastat).
Alternativa VAN.
Pořízení licence viz Ceny.
INTEGRACE
s libovolnými
celními programy,
ekonomickými systémy
IT systémy
snadná a jednoduchá

SEAP
Single Electronic Access Point
projekt EU
___________________

CERTIFIKÁT

CELNÍ SPRÁVA
České republiky

Certifikováno MF ČR, GŘC, AcommPort
Po pilotním ověřovacím provozu ve spolupráci s GŘC, MF ČR jsme jako první a jediní úspěšně prošli procesem certifikace kompatibility se systémem celní správy, a to SEAP (Single Electronics Access Point). Od tohoto okamžiku byla možnost pořídit licenci modulu ACOMMPORT za zvýhodněnou zaváděcí cenu.

Automaticky Vám od roku 2016 zpřístupníme upgrade aplikace s rozšířenou funkcionalitou.
Bližší informace budou nadále poskytovány jako vždy formou Avíza.
AcommPort provozování
SW AcommPort lze jednoduše provozovat jako
1. integrovaná součást celního systému CelsSA nebo jiného IS/ERP systému
2. samostatný sw spolupracující s libovolným celním programem nebo IS
3. službu operačního systému
4. službu OS Windows provozovanou s definovaným uživatelem
KOUPIT AcommPort

jako sw program, modul, službu OS

Admija CZ
Tel. 596512042, 596523429
GSM 602517666, 602713795
MANUÁL ZAVEDENÍ

popis instalace, nastavení a použití

popis instalace a konfigurace
komunikačního klienta pro provoz
s libovolným celním stémem
MANUÁL KOMUNIKACE

nastavení a provoz s sw Celsa

naučíme Vás jak jednoduše
v rámci ECŘ komunikovat
s celní správou České republiky
Web stránky https://acommport.cz popř. https://myseap.com poskytují informace o
 • Nastavení komunikačního klienta AcommPort
 • Nastavení e-podání komunikačním klientem AcommPort
 • Konfigurace SEAP a sw programu Celsa celního IS CelSA
 • Zdarma kompletní manuál instalace, nastavení a zahájení komunikace s celní správou ČR
Historie AcommPort
AcommPort verze 1.1.1 2014/2015, ECR obálka 2.0
AcommPort verze 3.1.6 05.11.2015, ECR obálka 2.0
AcommPort verze 6.3.8 (9.1.7)
číslo nových verzí ponecháváno stejné - není nutná přeregistrace v systému celní správy ČR
od 25.04.2016
implementována ECR obálka 3.0
od 08.11.2016
paralelní komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 2.0 a 3.0
01.02.2017
povinnost komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 3.0
01.01.2018
optimalizace app a průběhu šifrování a podepisování zpráv
01.01.2019
archivace úložišť zpráv podle období pro snadnější administraci,
automat nastavení intervalu komunikace a nepřístupnosti brány CS in/out nebo in nebo out podle obsahu zprávy CS,
rozšíření konfigurace
01.10.2019
úprava architektury kódu #C pro optimalizaci běhu aplikace,
revize uživatelského rozhraní a manuálu
04.05.2020
oprava komunikace protokolem HTTPS u používaných web službeb

1. Fáze zavedení
Testování BEZPLATNÉ komunikace s celní správou ČR
Jak na přenosy zpráv dokladů celního řízení celní správě ČR bez nutnosti hrazení poplatků za elektronickou komunikaci.
Ověřování provozu a zjišťování úskalí.

Poznámka
Certifikovaná elektronická komunikace celního IS Admija - celní správa SR v lokalizaci pro Slovensko je zajišťována komunikačním klientem poskytovaným celní správou SR.
Schema AsommPort/SEAP
Základní informace
Zahájení testů po oslovení celní správou ČR: 10/2014
Uvedení do ostrého provozu: 12/2014
Postupné dobrovolné připojování pilotních pracovišť oslovených a souhlasících klientů

Admija poskytla modifikaci software, konzultace, nasazení a podporu klientům zcela zdarma.

2. Fáze zavedení
Modifikace pro ostrý provoz
Stav v září 2015.
Po rozboru a prověření funkčnosti aplikace jsme dospěli k poznatku nutné úpravy, aby mohlo být provozování efektivní.
Na základě námi zjištěných poznatků CS ČR zajistí úpravu. Ve spolupráci bude sw app následně prověřena a na pilotních pracovištích nasazena. Ostatním uživatelům bude nabídnuta zdarma ke stažení.   
3. Fáze provoz
Poznatky z dosavadního provozu
  • Úspora finančních prostředků
  • Bezproblémový provoz s celním systémem Admija
  • Spokojenost uživatelů
  • Analýza provozu a doporučení pro GŘC od Admija pro vyšší funkcionalitu a užitnou hodnotu
  • Integrace do podnikových systémů
elektronizace, automatizace, integrace, implementace
Copyright © Admija 1990 - 2020
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP / ERP / CMR
Admija je registrovaná ochranná známka
30
let s Vámi
Návrat na obsah