28
Přejít na obsah
Obr. Celní sw

AUTOMATIZACE

Automatizace celních procesů

Rychlé a jednoduché vyhotovení celních dokladů, elektronických zpráv a statistických hlášení IntraStat
- importem dat z externích IT systémů s automatickým
- doplněním konstantních hodnot
- doplněním uživatelsky konfiguračně nastavitelných údajů
- konvertováním datových formátů
- a následnou vzájemnou transformací různých typů dokladů.

Projevuje se vysokou mírou efektivnosti při vystavování, zpracování dokladů jejich automatickým generováním z předchozích dokladů kópií bez/s položkami, z šablon a naváděním elektronických podkladů z libovolných podikových informačních systémů a sw programů pro režimy s ekonomickým účinkem (komplexní řešení CelSkladWin + RsEÚ).


Obr. Schéma automatizace CŘ importem e-podkladů z externích IT systémů
Schema automat
 

Přednosti
- rychlost
- spolehlivost
- jednoduchost
- úspornost
- více dokladů/čas
- využití času
- eliminace chybovosti
- avízo, předpříprava
- doplnění, úprava interface
- zaškolení, zpětná vazba

Nevýhody
- objasnit přednosti klientům
cc  
Obr. Odd. čára
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah