28
Přejít na obsah
Producent celního sw Admija

PROFIL

08/2015 čtvrtstoletí úspěchů od založení

Firma
Admija® byla založena v roce 1990 pro obchodní činnost hlavně v oblasti prodeje elektroniky a vývoj sw aplikací.
 
Zaměření od počátku směřuje k problematice cel, daní a poplatků, elektronické celní deklaraci, celnímu řízení, elektronickému celnímu řízení režimů s ekonomickým účinkem, a to celních, veřejných celních skladů, aktivního zušlechťovacího styku, kompletace, normování, ke zjednodušeným postupům, zvyšování efektivnosti práce deklarantů a pracovníků celní správy, tzn. všech účastníků celního řízení.
 
Softwarové aplikace Admija® naplňují představy automatizace a efektivnosti elektronického celního řízení. Splňují požadavky legislativních norem ČR a celních úřadů. Akceptují požadavky uživatelů. Styk s obchodními partnery a celními úřady zabezpečuje prostředí komunikace s CÚ, které poskytuje všechny potřebné údaje v elektronické podobě a ve výstupních formátech pro evidenční a kontrolní potřeby managementu a celní správy.
 
Od data založení vybudovala Admija® celostátní síť uživatelů svých sw produktů, kterým nadále poskytuje stále kvalitnější služby a servisní podporu.
Programy Admija® umožňují propojení s ekonomickými informačními systémy tuzemské i zahraniční produkce, SAP R3, ASSIST4, QI, PRINS, VEX, REFLEX2 a dalšími.
 
Admija® je nápomocna při zřizování deklarantských pracovišť a zavádění evidence režimů s ekonomickým účinkem v provozních podmínkách uživatelů na konkrétních obchodních případech. Optimalizaci pracovních procesů celního řízení a zjednodušených postupů celního řízení dotahuje až k celní správě, na jednotlivé CÚ s jejich specifickými požadavky.
 
Od doby vzniku doznala práce celého týmu značného vzestupu, a to nejen z hlediska kvantitativního na sw trhu, ale především kvalitativního co se sw produktů i ostatních služeb týká. Pracovní nasazení, předvídavost a představivost dávají dostatečnou záruku kvality produktů a stále nové možnosti inovace a progresivnosti softwarových řešení.
 
Poznatky, zkušenosti a pracovní zaujetí se v oblasti dané problematiky a navazujících projevuje v realizovaných a připravovaných sw aplikacích, celní správě ČR a SR předkládaných a připravovaných projektech spojených s elektronizací a s automatizací zjednodušených procesů celního řízení.
Poctivost, píle a přístup ke klientům je oceněn úspěšnými implementacemi do ekonomických systémů českých, slovenských a zahraničních podniků.
 
Line separata
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah